top of page

SZABLYAVÍVÁS

sport és harcművészet

DVD melléklettel

 

E könyv alapjainak a lerakása azzal kezdődött, hogy a Szablya Iskolája Egyesület megalapításával felmerült bennünk az igény, hogy rendszerbe szedjük és lejegyezzük mindazt a tudást a szablyavívásban, amit összegyűjtöttünk az elmúlt több mint tíz évben. Ez elsősorban azért volt fontos, hogy a tanítványaink egy előre kialakított rendszer szerint tanulhassák ezt a tudományt, ami folyamatos és egymásra épülő tudásanyagot jelent nekik sok éven keresztül. Ezen kívül nagy segítséget jelent számunkra az oktatásban is, mert vezérfonalként szolgál az edzéseink mindennapi kialakításában...

„A vívás nem csupán testi ügyesség, nem is pusztán tudás, hanem e kettő teljes összeforradása egy olyan cselekvésben, mely a testet és a lelket egyaránt teljes mértékben igénybe veszi. A vívás a sport egy neme, de mégis lényegesen különbözik a többi sportágaktól. Egyben sincs a lélek, az ész a tudás annyira igénybe véve, egyben sem kapcsolódik oly szorosan össze a szellemi működés a test ügyességével. E tulajdonsága emeli művészetté ; múltja hivatása, melyet ezerévek óta tölt be az emberiség legnemesebb eszméiért vívott nagy küzdelemben, teszi nemessé. Mert a vívás nemes és szép.”

 

Lovag Arlow Gusztáv

© 2015. by Hidasi Gergely

bottom of page