top of page

TARTALOM

A szablya több mint ezer évig volt a fegyvere a katonáknak és párbajhősöknek itt a Kárpát-medencében, de ez idő alatt több is lett egyszerű harci eszköznél. Hű társa és vitézi jelképe is lett egyben a viselőjének. Nyugat-Európa és az Észak-amerikai kontinens általunk, magyarokon keresztül ismerte meg ezt a fegyvert, és forgatói vitézi szellemét.  A honfoglalás kori portyázásokkor Nyugat-Európa félte a látványát, méltó ellenfele lett a töröknek, később a Rákóczi szabadságharc után pedig megbecsülés tárgyává tett minket az idegen országok oldalán vívott háborúkban. Talán egy olyan kardtípus sincs, ami ennyi időn keresztül megőrizte volna jelentőségét.

 

A szablya azonban nem csupán a letűnt korok antik fegyvere, hanem ugyanolyan létjogosultsággal rendelkező sporteszköz, mint az olimpiákon használt vívótőr.

 

Ez a könyv egy kidolgozott, gyakorlati tematikát tartalmaz, ami alapján a szablyavívás megtanulható az alapoktól egészen a mesteri szintig. Több mint 100 fotós illusztráció segítségével vezeti végig az olvasót a több száz gyakorlaton, ami lehetővé teszi bárki számára, hogy megtanulja az alapfogásokat, összetettebb gyakorlatokat, és akár a cselvágásokat és lefegyverzéseket is.

 

Ezzel bizonyítva azt, hogy a szablyavívás a mai napig élő sport és harcművészet.

A könyv több mint 100 fotós illusztráción keresztül vezeti végig az olvasót a gyakorlatokon, ami a leírásokkal együtt lehetővé teszi bárki számára, hogy megtanulja az alapfogásokat, összetettebb gyakorlatokat, és cselvágásokat is.

A könyvben tárgyalt fejezetek a Szablya Iskolája Egyesület teljes elméleti és gyakorlati tananyagát képezik nyolc szintre bontva, a hozzátartozó vizsgakérdésekkel együtt (I-II-es melléklet). A III-as mellékletekben olvashatjuk az egyesület által megalkotott versenyszabályokat is, amit az edzéseken is alkalmazunk. A IV-V-VI-os mellékletek ismeretterjesztő jellegűek, olyan témákban, amik véleményem szerint kapcsolódnak a szablyavíváshoz, és amiben nálam jobban járatos szerzők műveinek összefoglalását olvashatjuk azzal a céllal, hogy ez az értékes ismeretanyag szélesebb körben terjedjen, hiszen egy-egy forrás amit feldolgoztam, könyvritkaságnak számít.

 

Minden fokozat anyaga külön tárgyalja az adott szint gyakorlatait és azok elméleti leírását az érthetőség kedvéért, a következő tematikai bontásban.

A fejezetek mindig az alapokkal kezdődnek, ami az aktuális alaplépéseket, támadásokat, védéseket, kitéréseket és pusztakezes elemeket tartalmazza. Ez után térek át a különböző technikákra, állóképességi és koordinációs feladatokra. Külön rész foglalkozik a vívás során fejleszthető érzékeléssel és megfigyeléssel. Ez után következnek a fizikai test fejlesztésére szolgáló, nyújtó és kondíciófejlesztő gyakorlatok.

A tananyag a következő fokozatok szerint van felépítve.

 

I.      fokozat       - kezdő

II.     fokozat       - középhaladó I.

III.    fokozat      - középhaladó II.

IV.    fokozat      - haladó I.

V.     fokozat       - haladó II.         
VI.    fokozat      - mester I.

VII.   fokozat      - mester II.
VIII. fokozat      - mester III

© 2015. by Hidasi Gergely

bottom of page